Zakład Stomatologiczno- Rehabilitacyjny mieszczący się w Kielcach, ul. Mahometańska 4 oraz Przychodnia Stomatologiczna – Kielce, ul. Na Stoku 63A powstały na bazie wiedzy i wieloletniego doświadczenia zdobytego w pracy z Pacjentem.

Naszą misją jest : pomóc chorym szybko i skutecznie.


FIZJO-DENT- Stomatologia

Kielce , ul. Mahometańska 4 - usługi komercyjne

Kielce , ul. Na Stoku 63 A pokój 115, 116, I. piętro - umowa z NFZ

Oferujemy Państwu kompleksową opiekę stomatologiczną:
• stomatologię zachowawczą, nowoczesne zabiegi stomatologii estetycznej - pozwolą przywrócić piękny uśmiech. Możemy zmienić kształt, kolor i ustawienie zębów
• chirurgię stomatologiczną - atutem naszej przychodni i jest kompleksowość zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej, trzydziestoletnie doświadczenie w tym zakresie
• protetykę - pozwala stworzyć piękny uśmiech niezależnie od obecnego stanu uzębienia
• profilaktykę - w trosce o zdrowe zęby kładziemy szczególny nacisk na zabiegi profilaktyki. Jest to szereg zabiegów pozwalających uniknąć lub opóźnić powstawanie próchnicy i chorób dziąseł.
• diagnostykę radiologiczną - wykonywanie zdjęć pantomograficznych , radiowizjografię

Nasz personel:

Jan Kubik- specjalista chirurgii stomatologicznej – Właściciel FIZJO-DENT

Dyplom lekarza stomatologa uzyskał na Wydziale Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł specjalisty drugiego stopnia chirurgii stomatologicznej uzyskał w Akademii Medycznej w Warszawie.
Obecnie zajmuje się:
-implantologią, chirurgią stomatologiczną, protetyką i protetyką na implantach,stomatologią estetyczną.
Należy do Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI)
oraz International Conress of Oral Implantologists (ICOI)

Brał udział w kilkudziesięciu międzynarodowych kursach, szkoleniach i kongresach z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej i szczękowo twarzowej. Jest rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej oraz orzecznikiem sądowym ds. stomatologii.

lekarz stomatolog Marcin Kubik


Jest absolwentem Wydziału Stomatologii CM UJ w Krakowie.
Brał udział w licznych szkoleniach zarówno w kraju, jak i za granicą.
Obecnie zajmuje się:
- implantologią, stomatologią estetyczną, stomatologią zachowawczą, protetyką
Należy do:
- Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI)
- International Conress of Oral Implantologists (ICOI)
- Deutsche Gesellshaft fur Orale Implantologie (DGOI)

pozostały personel;
lekarz stomatolog Wojciech Kubik
lekarz stomatolog Maciej Wołowiec
dyplomowana asystentka stomatologiczna Magdalena Olczyk
higienistka stomatologiczna Ilona Skowron
sekretarka medyczna mgr Martyna Grudzień

FIZJO-DENT - Rehabilitacja

Kielce , ul. Mahometańska 4

Oferujemy Państwu rehabilitację ogólnoustrojową w ramach umowy z NFZ w ośrodku dziennym oraz komercyjną rehabilitację medyczną – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Nasz personel:

lekarz specjalista rehabilitacji medycznej Katarzyna Woldańska-Salata
mgr fizjoterapii Cezary Kubik
mgr fizjoterapii Katarzyna Dudkowska
mgr fizjoterapii Katarzyna Kubik
mgr fizjoterapii Martyna Piwońska
mgr fizjoterapii Karolina Grabda
mgr specjalista rehabilitacji ruchowej Maciej Toporek
terapeuta zajęciowy Edyta Szyba-Snochowska
dietetyk Anna Ścibisz
mgr psychologii Paulina Klimczak - Wujek

FIZJO-DENT - Poradnia Konsultacyjna

Kielce , ul. Mahometańska 4

FIZJO-DENT jest prywatną placówką medyczną świadczącą między innymi, usługi w zakresie konsultacji lekarzy specjalistów. Porady medyczne z dziedziny ortopedii, neurologii, reumatologii, rehabilitacji, psychologii prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z długoletnim doświadczeniem w danej specjalności.

Nasz personel:

lekarz med. Wojciech Wydro - specjalista rehabilitacji medycznej, chirurg
lekarz med. Irena Florin - Dziopa - specjalista neurologii
lekarz med. Władysława Pawełek - specjalista reumatologii
lekarz med. Robert Jasak - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
mgr psychologii Paulina Klimczak - Wujek