Zakład Stomatologiczno- Rehabilitacyjny mieszczący się w Kielcach, ul. Mahometańska 4 oraz Przychodnia Stomatologiczna – Kielce, ul. Na Stoku 63A powstały na bazie wiedzy i wieloletniego doświadczenia zdobytego w pracy z Pacjentem.

Naszą misją jest : pomóc chorym szybko i skutecznie.


FIZJO-DENT- Stomatologia

Kielce , ul. Mahometańska 4 - usługi komercyjne

Kielce , ul. Na Stoku 63 A pokój 115, 116, I. piętro - umowa z NFZ

Oferujemy Państwu kompleksową opiekę stomatologiczną:
• stomatologię zachowawczą, nowoczesne zabiegi stomatologii estetycznej - pozwolą przywrócić piękny uśmiech. Możemy zmienić kształt, kolor i ustawienie zębów
• chirurgię stomatologiczną - atutem naszej przychodni i jest kompleksowość zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej, trzydziestoletnie doświadczenie w tym zakresie
• protetykę - pozwala stworzyć piękny uśmiech niezależnie od obecnego stanu uzębienia
• profilaktykę - w trosce o zdrowe zęby kładziemy szczególny nacisk na zabiegi profilaktyki. Jest to szereg zabiegów pozwalających uniknąć lub opóźnić powstawanie próchnicy i chorób dziąseł.
• diagnostykę radiologiczną - wykonywanie zdjęć pantomograficznych , radiowizjografię

Nasz personel:

Jan Kubik- specjalista chirurgii stomatologicznej – Właściciel FIZJO-DENT

Dyplom lekarza stomatologa uzyskał na Wydziale Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł specjalisty drugiego stopnia chirurgii stomatologicznej uzyskał w Akademii Medycznej w Warszawie.
Obecnie zajmuje się:
-implantologią, chirurgią stomatologiczną, protetyką i protetyką na implantach,stomatologią estetyczną.
Należy do Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI)
oraz International Conress of Oral Implantologists (ICOI)

Brał udział w kilkudziesięciu międzynarodowych kursach, szkoleniach i kongresach z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej i szczękowo twarzowej. Jest rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej oraz orzecznikiem sądowym ds. stomatologii.

lekarz stomatolog Marcin Kubik


Jest absolwentem Wydziału Stomatologii CM UJ w Krakowie.
Brał udział w licznych szkoleniach zarówno w kraju, jak i za granicą.
Obecnie zajmuje się:
- implantologią, stomatologią estetyczną, stomatologią zachowawczą, protetyką
Należy do:
- Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI)
- International Conress of Oral Implantologists (ICOI)
- Deutsche Gesellshaft fur Orale Implantologie (DGOI)

pozostały personel;
lekarz stomatolog Joanna Rączka
lekarz stomatolog Anna Chodór – Lipnicka
lekarz stomatolog Maciej Wołowiec
lekarz stomatolog Katarzyna Żyła- Wójcik
dyplomowana asystentka stomatologiczna Ilona Skowron
dyplomowana asystentka stomatologiczna Joanna Stefanowska
higienistka Stomatologiczna Barbara Rajkowska
sekretarka medyczna mgr Ewa Dzieciuch

FIZJO-DENT - Rehabilitacja

Kielce , ul. Mahometańska 4

Oferujemy Państwu rehabilitację ogólnoustrojową w ramach umowy z NFZ w ośrodku dziennym oraz komercyjną rehabilitację medyczną – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Nasz personel:

lekarz specjalista rehabilitacji medycznej Katarzyna Woldańska-Salata
mgr fizjoterapii Cezary Kubik
mgr fizjoterapii Katarzyna Dudkowska
mgr fizjoterapii Katarzyna Kubik
mgr fizjoterapii Andrzej Kałuża
mgr Maciej Toporek - specjalista rehabilitacji ruchowej
fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy - Monika Kubicka
mgr psychologii Paulina Klimczak - Wujek

FIZJO-DENT - Poradnia Konsultacyjna

Kielce , ul. Mahometańska 4

FIZJO-DENT jest prywatną placówką medyczną świadczącą między innymi, usługi w zakresie konsultacji lekarzy specjalistów. Porady medyczne z dziedziny ortopedii, neurologii, reumatologii, rehabilitacji, psychologii prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z długoletnim doświadczeniem w danej specjalności.

Nasz personel:

lekarz med. Wojciech Wydro - specjalista rehabilitacji medycznej, chirurg
lekarz med. Irena Florin - Dziopa - specjalista neurologii
lekarz med. Władysława Pawełek - specjalista reumatologii
lekarz med. Robert Jasak - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
mgr psychologii Paulina Klimczak - Wujek