Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

ul. Mahometańska 4

Kielce 25-119

Tel. 41 342-83-35

w ramach kontraktu z NFZ

Ośrodek dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej prowadzi kompleksowe usprawnianie pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

W celu zakwalifikowania do Ośrodka Dziennego pacjent składa skierowanie na rehabilitację w ośrodku. Bardzo ważne jest aby pacjent na wizytę kwalifikacyjną zabrał ze sobą dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia np. zdjęcia RTG lub wyniki rezonansu, dowód ubezpieczenia. W ramach Ośrodka Dziennego pacjent otrzymuje:

• Nowoczesną rehabilitację zgodną z zaleceniami lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, prowadzoną przez najlepszych fizjoterapeutów.
• Pięć zabiegów leczniczo – rehabilitacyjnych w dni powszednie: ich rodzaj określa lekarz na podstawie przeprowadzonego badania,
• 15 dni zabiegowych (z możliwością przedłużenia do 30 dni)
• Pomoc psychologa, konsultacje neurologa (w przypadku zlecenia lekarza)

Zaletą leczenia w trybie oddziału dziennego jest dłuższy pobyt oraz co najmniej 5 zabiegów dziennie oraz stały nadzór lekarza i specjalisty fizjoterapii.

Nasz personel wciąż się dokształca, aby oferować państwu coraz większą gamę zabiegów, także tych nowoczesnych metod rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są na podstawie skierowań lekarzy specjalistów oddziałów szpitalnych:
• urazowo - ortopedycznego;
• chirurgicznego;
• neurochirurgicznego;
• reumatologicznego;
• chorób wewnętrznych;
• onkologicznego;
• urologicznego;
• rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej;
• ginekologicznego
oraz skierowań
• lekarzy poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, a także lekarze POZ - w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.